Palvelut

Toimisto palvelee pääasiassa henkilöasiakkaita.

Palveluun kuuluvat oikeudenkäynnit riita- tai rikosasioissa sekä avustaminen myös muissa prosesseissa, joissa tarvitaan juridista apua. Pääpainoalueet ovat perhe- ja perintöoikeudelliset asiat sekä rikosasiat niin asianomistajien kuin vastaajienkin avustamisessa.

Toimisto hoitaa myös oikeusapuasioita, joissa asiakas voi saada oikeudenkäyntikulunsa korvatuksi kokonaan tai osittain valtion varoista.